Tristopenjski Fitts-Posner-jev model motoričnega učenja

 

Kognitivna faza

V tej fazi poskuša nogometaš ugotoviti, kaj je potrebno narediti. Traja od prvega spoznavanja gibanja do grobo koordinirane izvedbe v posebno ugodnih okoliščinah.
Značilna je nizka raven izvedbe, ter visoke kognitivne zahteve.Napredek poteka na osnovi:
Otrok, nogometaš-ica najrej zavestno interpretira zaznave iz okolja, nato načrtuje način izvedbe gibanja, nato prepoznava in izbira alternativne načine izvedbe gibanja.
Kot trener moramo zagotoviti primerne pogoje za nemoten potek učenja. Uporabljati razvojni stopnji otrok prilagojene pripomočke.
Zelo pomembno je, da zagotovimo aktivno sodelovanje vadečih, motiviranost, in spodbudimo interes vadečih otrok, mladih. Med vajami moramo trenerji spodbujati vse vadeče. Tu lahko dopuščamo in spodbujamo individualne rešitve pri izvedbi naloge.

Ustrezne metode učenja: korektna demonstracija, ki mora biti jasna, razumljiva in kratka razlaga. Trener podaja nazorne in objektivne povratne informacije, lahko uporabaljamo Informacijsko-komunikacijske tehnologije (naprej IKT). Vadeči morajo biti spočiti, ogreti in osredotočeni za vsak poskus. Primerna intenzivnost vadbe, odmori. Tekmovanja v tej fazi niso smiselna.


Asociativna faza

Otroci, nogometaši že obvladujejo gibanja v podrobnostih. Trener že opazi fino koordinirano gibanje, v zahtevnejših okoliščinah pa se pojavijo težave.
Vadeči občasno izvaja samostojne akcije znotraj gibalne naloge in spoznava rezultate teh akcij. Izvajanje gibanja se primerja z modelom, ki se je oblikoval v prvi fazi učenja. Rešitve, ki najbolj zadovoljijo model, se povežejo v novo sestavljeno strukturo.

Bistvo te faze je večkratno ponavljanje gibalne naloge. Trener mora tu biti pozoren na korekcijo gibanja in odpravljanje »napak«. Vadeče spodbujamo k samostojnemu ugotavljanju korektnosti gibanja. Trenerji uporabljamo nazorne in objektivne povratne informacije, uporaba IKT.
Nogometni trener za učinkovitost učenja spreminja okoliščine vadbe ter zagotavlja pestrost vadbe. Postopno povečujemo zahtevnost vadbe in postopno vključujemo gibalne sposobnosti v tekmovanja.

Avtonomna faza

V tej fazi je gibalna sposobnost nogometašev samostojna/avtonomna. Na videz se niz gibov nogometašev izvaja sam po sebi, brez posebne pozornosti.
Stabilen motorični program omogoča: hitro, zanesljivo, racionalno in lahkotno izvedbo gibanja; opazna je fina koordiniranost gibanja v različnih okoliščinah.
Motorični program je oblikovan, vendar se z vadbo še izpopolnjuje. Verbalno posredovanje trenerjev je minimalno oz. ni potrebno.
Učinkovitost učenja nogometni trenerji povečamo s praktičnimi vadbami, mentalno vadbo in kombinacijami. Vse možnosti učenja zagotavljajo določene učinke.

Nogometni trener za učinkovitost napredovanja uporablja nazorne in objektivne povratne informacije, uporablja lahko tudi IKT. Poudarek je na utrjevanju gibanja v spremenljivih okoliščinah.

Trenerji moramo povečevati zahtevnost okoliščin. V tej fazi je poudarek na pridobivanju raznolikega znanja.

 

 

 

Booking.com

Napiši svoje mnenje