Nogometni trener mora biti otroku za vzgled

 

 

 

 

Nogometni trenerji, ki se ukvarjamo z otroki, poleg podajanja nogometnih veščin, v prvi vrsti predvsem vzgajamo. Že antični filozofi in pedagogi so poudarjali, da je vzgoja namenjena, prirejena in posvečena predvsem oblikovanju osebnosti.

 

Pri delu z otroki je pomembno, da imamo nogometni trenerji pravo mero strokovne in človeške avtoritete in integritete.

Avtoriteta in integriteta sta nelomljivo povezani s pedagoškim trosom, ki omogoča, olajša in zagotavlja stik dveh ljudi (otrok in nogometni trener) v odprtem, spodbudnem, enakovrednem in vznemirljivem odnosu.

Odnos med nogometnim trenerjem in otrokom, ki ga treniramo mora temeljiti na zaupanju, naklonjenosti, predanosti, vzajemnosti in potrpežljivosti. Idealno kombinacijo vzgoje in treniranja pa je danes zelo težko uresničiti.

Kdo nam lahko zruši avtoriteto?

Ustvarimo si jo sami na svojem področju, in sicer z vsem svojim delovanjem, ne le s položajem. Avtoriteto si pridobimo sami in sami si jo tudi zrušimo; ne rušijo je ne otroci, ki jih treniramo, ne njihovi starši.

Otroci imajo avtoriteto radi, ker se zaradi nje počutijo varne, nogometni trener pa jo gradi med pridobivanjem zaupanja otrok.

 

Vse našteto zmore obvladati le kompetenten, osebnostno zrel in maksimalno (ali vsaj primerno) navdušen in motiviran nogometni trener, ki trenira in vzgaja ne le z besedo, marveč predvsem s svojim zgledom.

Treniranje otrok mora biti poslanstvo


Nogometno treniranje otrok mora nogometni trener vzeti za življenjsko poslanstvo. Trener mora biti otroku resnični zgled v vseh pogledih, ne le glede podajanja nogometnega znanja.

Pri otrocih je še kako pomembno, da demonstrira sproščeno, spodbuja užitek pri nogometu, zadovoljstvo s svojim delom,… Kdor se odloči za treniranje nogometa otrok si mora vzeti v zakup, da bo tudi za zgled.

Booking.com

Napiši svoje mnenje