Kaj sploh želimo kot nogometni trener?

 

 

 

Ko začnemo trenirati otroke se moramo najprej sploh vprašati, kaj je za nas, kot nogometni trener, pomembno:

 • Rezultat tekme?
 • Znanje otrok?
 • Lasten napredek?
 • Iskanje znanja na neštete načine, ki omogočajo dobro življenje/preživetje?
 • Spodbujanje radovednosti, vedoželjnosti?
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do reševanja problemov/izzivov …

 

Nogometni trener in otrok v 21. stoletju

Oba, nogometni trener in otrok rabita za primeren odnos med: KVALITETNO TRENIRANJE-UČENJE:

 • ki ustvarja varno učno-trenažno okolje;
 • ki podpira otrokovo individualnost;
 • v katerem nogometni trener gradi na zaupanju v otroka in njegov napredek;
 •  v katerem ima otrok dovolj časa.

 Kaj sploh je lahko sodobni pristop v treniranju?

Sodobno učenje niso le metode in oblike dela, ampak celosten pristop do UČNEGA PROCESA (tu se dogaja napredek, pridobivanje znanja, veščin …).
UČNO-TRENSŽNI PROCES je pomembnejši od rezultata na tekmi.

Nogometni trener v sodobnem trenažnem procesu:

 • Ne rangira, ne ustvarja tekmovalnosti v skupini, ampak tekmovanje samega s sabo.
 • Izhaja iz zavedanja, da je vsak otrok individuum.
 • Zaveda se različnega predznanja.
 • Ustvarja nove kontekste za prenos znanja.
 • Organizira, ponuja dejavnosti, s katerimi otroci pridobivajo dolgoročno znanje.
 • Spodbuja ustvarjalnost, kreativnost.
  Ustvarja pozitivno klimo v prostoru, skupini.
  V središču dogajanja ni nogometni trener, ampak OTROCI, ki so aktivni.

 

 

 

 

Napiši svoje mnenje